آیا تراشیدن سر به رشد مو کمک می‌کند؟

آیا تراشیدن سر به رشد مو کمک می‌کند؟ حتی در دنیای علم و تکنولوژی امروز هم مردم باورهای اشتباه زیادی درباره رشد مو دارند.